24-kanalna verzija legendarnog miksera! Dolazi još u izvedbama od: 16, 32, 40 kanala. Sadrži 4 audio grupe sa panoramama, 6 aux-a sa pre/post prekidačem. Dvostruke funkcionalnosti / može se koristiti kao glavni i/ili monitor mikser i direktni izlazi po kanalu (preko jumpera se može prebaciti u pre ili post EQ). 4 tonske kontrole po kanalu (od toga 2 parametričke), 100Hz high-pass filter. Fantom napajanje i okretanje faze po kanalu. 100mm faderi sa zaštitom od prašine. Metalni priključci, 4-pin XLR priključak za lampice. Pokazivač ulaznog signala po kanalu.

(Izvor: www.audiopro.hr)
 
Copyright © 2018 RentEvent. All Rights Reserved.